projekt__razem

“RAZEM” to projekt stworzony dla Jaworznian, zwiększający ich uczestnictwo w wybranych dziedzinach życia społecznego. Program jest ukierunkowany na
wzmocnienie relacji międzypokoleniowych, promowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, kształtowania empatycznych postaw wobec os.
starszych, rozwijania kompetencji społecznych takich jak wiedza, umiejętności, postawa oraz zwiększenia bezpieczeństwa seniorów i przygotowanie ich do starości.


Projekt odpowiada na zgłaszane nam problemy os. starszych i daje im możliwość poszerzenia wiedzy i budowania swojej tożsamości oraz pozwala przygotować się do życia w późnym wieku. Fundacja od lat wspiera działania lokalnego Klubu Seniora „To i Owo” Spółdzielni Mieszkaniowej ” Górnik” łącząc os. starsze z Wolontariuszkami fundacji– kobietami w różnym wieku – widzimy potencjał tego działania –
dlatego naszym priorytetem jest pozyskanie nowych narzędzi dla wzmocnienia integracji – łączenie pokoleń przynosi dobre korzyści dla obydwu stron i dobra
ogólnego społeczeństwa .

 

 

 Nasz program opiera się na elementach kluczowych – poprzez wspólne muzykowanie, posiłek, aktywność fizyczną, psychologię i działalność kulturalną chcemy wzmocnić relacje międzypokoleniowe i złamać stereotypowy obraz polskiego seniora.

Profesjonalna sesja foto i wernisaż wystawy zdjęć pokaże seniorów, jako os. kreatywne a starości jako czas służący rozwijaniu zainteresowań, sprzyjający byciu aktywnym społecznie a przede wszystkim łączący pokolenia. Dzięki zatrudnieniu profesjonalnych instruktorów, którzy od lat działają w środowisku seniorów projekt będzie odznaczał się jakością i innowacyjnością.


Lista działań z których będziesz mógł skorzystać:
1. Muzyka łączy pokolenia – wspólny śpiew, muzykowanie, koncerty i konkurs ” Głos Jaworzna”
2. Przy wspólnym stole – 4 warsztaty kulinarne u najleszych Szefów Kuchni, w tym warsztaty wyjazdowe
3. Moja para – moj brydż – nauka podstaw, szkolenie umiejetności i profesjonalny turniej brydżowy
4. uMOCnieni na skrzydłach – zajęcia sportowe, taneczne, innowacyjny Power Walk, bilety na basen oraz samoobrona
5. Nie trać głowy – spotkania, warsztaty z oligofrenopedagogiem, psychologiem i coachem
6. Chwilo trwaj! -utrwalenie rezultatów osiągnietych w projekcie –  profesjonalna sesja zdjęciowa, fryzjer, makijażystka, wernisaż wystawy fotografii, kalendarz z Twoim zdjęciem w bajkowej stylizacji.  
 
  ” Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025″
Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ